Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Center za socialno delo Nova Gorica je  javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Center za socialno delo Nova Gorica deluje od 1. 7. 1962 in je največji in najstarejši center za socialno delo na Primorskem.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. V tem smislu je pomembna specializirana strokovna institucija za delo z ljudmi, ki se znajdejo v kriznih življenjskih situacijah in zanje organizira strokovno pomoč in podporo v obliki socialno varstvenih storitev. Center pa je tudi nosilec javnih pooblastil, kar pomeni, da v imenu in na račun države avtonomno in meritorno odloča v zadevah, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi, kar ga umešča tudi v sistem javne uprave.


Krajevna pristojnost centra:

CSD Nova Gorica je pristojen za območje Upravne enote Nova Gorica, ki vključuje
Mestno občino Nova Gorica, občine Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter
– Vrtojba in Renče – Vogrsko.


Sedež centra:


Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica.

Kje nas najdete:

Smo v III. nadstropju stavbe Eda center, v neposredni  bližini avtobusne postaje, pošte, nedaleč od  Mestne občine Nova Gorica in Upravne enote Nova Gorica.
Dohod v poslovne prostore je iz Delpinove ulice 18/b, uporabnikom je na voljo osebno dvigalo.

Informacije za uporabnike:

Telefon h.c.:  05 - 330 29 00,  Fax : 05 - 330 29 13
e-mail: gpcsd.gorica1@gov.si

Za uporabnike  smo na voljo:


- vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure,
- v popoldanskem času  ob  ponedeljkih od 13.00 do 15.00 ure in
ob sredah od 13.00 do 17.00 ure.

Drugi poslovni podatki:

Center je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Center zastopa direktorica Nataša Košiček, univ.dipl. prav.
Predsednica sveta centra je: Nina Mozetič, univ. dipl. prav.
Šifra dejavnosti:   88.999
Matična številka:  5216192000
Davčna številka:   24850489
TRR pri UJP: 01100-6030304472

 

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava