Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka

krizni slika
Kaj je Krizni center za otroke in mladostnike (KCM)?

Krizni center je oblika pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju,…) potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo. V Sloveniji je 10 kriznih centrov, kjer je otrokom in mladostnikom poleg namestitve na voljo tudi vsa strokovna pomoč pri reševanju njihove stiske. V krizni center lahko pride otrok ali mladostnik sam. Lahko pa pride tudi na predlog Centra za socialno delo, interventne službe ali preko drugih institucij: šole, policije, zdravstva,…

Kdo lahko pride v KCM?

 • Kdor je star od 6 do 18 let (v posebnih primerih tudi starejši).
 • Kdor potrebuje varno okolje in zaščito.
 • Kdor se srečuje s težavami doma, v šoli, z vrstniki, ki jih ne more rešiti sam in zato potrebuje strokovno pomoč.
 • Pridejo lahko vsi mladi, ki ne vedo kako naprej in njihove stiske nihče ne opazi.    

Kdaj priti v KCM?

 • Kadarkoli, na voljo smo 24 ur na dan, vseh 365/366 dni v letu.
 • ob namestitvi sprejmeš dogovor o spoštovanju pravil bivanja, se aktivno vključiš v reševanje svojih težav in lahko ostaneš do 21 dni.
 • V KCM 10-ka ne sprejemamo mladostnikov pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc.

Kaj nudimo v KCM?

 • Otroka ali mladostnika varno namestimo.
 • Prisluhnemo, se pogovorimo, skupaj razmišljamo in iščemo rešitve iz stiske.
 • Svetujemo otroku, mladostniku in njihovim staršem/skrbnikom.
 • Sodelujemo z drugimi institucijami, ki lahko pomagajo.

Kako je v KCM?

Poskušamo ustvariti čim bolj ''družinsko okolje'', kjer se otroci, mladostniki učijo različnih socialnih veščin: sobivanja, sodelovanja, prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, reševanja konfliktov in sprejemanja drugačnosti.
Otroci in mladostniki ob namestitvi sprejmejo hišni red in pravila: redno obiskovanje šole in učenje, aktivno reševanje lastnih težav, pomoč pri gospodinjskih opravilih,  skrb za osebno higieno.
Otroci in mladostniki se družijo in aktivno preživljajo prosti čas.
V KCM 10-ka je strogo prepovedana uporaba in zloraba drog in alkohola. Prepovedana so tudi vedenja, ki ogrožajo mladostnika in druge uporabnike.

Kako poteka strokovno delo v KCM?

Strokovno delo  z otroki in mladostniki

Skupna priprava individualnega načrta. Načela: največja otrokova korist, realno zastavljeni cilji, aktivna vloga otroka/mladoletnika pri reševanju lastnih težav, ponovna aktivacija družine, opiranje na pozitivne lastnosti otroka.
Učenje prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja in lastne odločitve ter za posledice le-tega.
Nudenje podpore, svetovalno delo, učna pomoč, enodnevne obravnave.
Priprava za vrnitev v matično družino ali drugo ustrezno okolje.
Sprotno spremljanje in preverjanje izvajanja zastavljenih ciljev.

Strokovno delo s starši/družinami

Svetovalno delo s starši, skrbniki in družinskimi člani. Namen je izboljšanje odnosa med otrokom/mladostnikom in starši. Preko rednih svetovalnih razgovorov skušamo ponovno aktivirati družino pri opravljanju svoje funkcije, omogočiti razreševanje konfliktnih situacij in spremembe v družinski komunikaciji in vedenjskih vzorcih, okrepiti starševsko vlogo, vse skupaj ob upoštevanju otrokove osebnosti, potreb in koristi.

Strokovno delo z drugimi institucijami

Sodelovanje s Centri za socialno delo, šolami, zdravstvom, pravosodjem, policijo, nevladnimi organizacijami, mediji…
Glavni namen je hitra in učinkovita izmenjava informacij pri odkrivanju posameznega primera, med namestitvijo v KCM 10ka ter pri nudenju pomoči po vrnitvi v domače ali drugo okolje.
Informiranje javnosti preko medijev.
Spremljanje uporabnikov po vrnitvi v domače ali drugo ustrezno okolje (šole, vrtce, domove).

Preventivno delo v KCM 10-ka:

 • Predstavitve delovanja KCM 10-ka otrokom/mladostnikom, različnim institucijam in v medijih.
 • Animacijske dejavnosti za uporabnike v prostem času.
 • Organiziranje tematskih delavnic za otroke in mladostnike.
 • Delo s prostovoljci.
 • Sodelovanje z Dnevnim centrom Žarek.

Pomoč v KCM 10ka nudijo:

 • Matjaž Strnad, univ. dipl. teol. spec. zdt., vodja kriznega centra
 • Andreja Humar, univ. dipl. pedagoginja
 • Irena Batič, univ. dipl. soc. delavka
 • Sara Podgornik, univ. dipl. soc. delavka
 • Kim Mencinger Širok, mag. soc. dela

Kako do nas?

NASLOV: Marušičeva 6, 
              5000 Nova Gorica

MOBITEL.: 051/635-115
TELEFON.: 08 20 52 460     

e-pošta: kc-ng@gov.si

Dan odprtih vratObisk predsednika RS Danila TürkaHišaDekliška sobaDnevna soba
 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava