Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Delo z odraslimi osebami

Je namenjeno uporabnikom, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč: 

 • zaradi osebnih težav,
 • zaradi starosti, bolezni in invalidnosti,
 • ker nimajo sredstev za preživljanje,
 • zaradi slabih medsebojnih odnosov,
 • kot žrtve nasilja,
 • ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči kot jo potrebujejo,
 • zaradi zasvojenosti z alkoholom, drogami in drugimi substancami in dejavnostmi,
 • ker živijo kot brezdomci,
 • zaradi številnih različnih situacij v katerih se težje znajdejo.

Pomoč pri obravnavi zasvojenosti

je namenjena osebam, ki imajo težave in probleme povezane s prekomernim uživanjem alkohola in nedovoljenih drog ter njihovim bližnjim.

Oblike pomoči: 

 • prepoznavanje stiske in svetovanje,
 • podpora uživalcu in bližnjim pri spreminjanju vedenja,
 • informiranje in sodelovanje z drugimi izvajalci pomoči (zdravstvene ustanove, društva, anonimni alkoholiki, komune, policija).

Pomoč starejšim osebam

Se izvaja na posameznih področjih dela znotraj centra za socialno delo, odvisno od težav in stisk starostnika. Pomagamo pri osebnih stiskah, oblikovanju socialne mreže, težavah v odnosih med družinskimi člani, urejanju  in namestitvi v institucionalno varstvo, materialnih stiskah, nasilju v družini. Da bi bila pomoč starejšim učinkovitejša, sodelujemo z društvi upokojencev, programi Starejši za starejše,  Karitasom, Rdečim križem, prostovoljci, bolnišnicami in zdravstvenimi enotami, patronažno službo, domovi upokojencev in drugimi zavodi.

Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

Pomoč je namenjena osebam, ki prestajajo ali so prestali zaporno kazen in osebam, ki so v obravnavi na sodišču zaradi kazenskega postopka (polnoletne osebe).

Oblike pomoči: 

 • pomoč v procesu resocializacije (odprava ali zmanjšanje težave) in polnovredna vključitev v normalno življenje in delo,
 • svetovanje in informiranje pri urejanju pereče problematike po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni,
 • pomoč svojcem.

Brezdomci

Na našem centru zaznavamo in spremljamo problematiko brezdomcev. Že pred desetimi leti smo izdelali program za zavetišče za brezdomce, vendar se je vedno zataknilo pri pomanjkanju denarja.
Pomoč jim nudimo v obliki urejanja statusa, urejanja zdravstvenega zavarovanja in dodelitev denarnih socialnih pomoči,  nudimo osebno pomoč in pomoč pri razreševanju sprotnih težav. V zimskem času organiziramo skupaj z Mestno občino Nova Gorica namestitev v železničarskem domu.

Strokovni delavci, ki pokrivamo področje odraslih:

RAJKO PAVŠIČ, soc. del., tel. 05/330-29-10
GABRIJELA MUGERLI, univ. dipl. soc. del., tel. 05/330-29-31
VALENTINA MARUŠIČ, univ. dipl. soc., tel. 05/330-29-09
 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava